Planujemy kupić żaglowiec w imię sprawiedliwości klimatycznej i międzynarodowej solidarności

Z jego pomocą, będziemy pomagać młodym osobom rozwinąć umiejętności potrzebne do zaangażowania się w walkę o sprawiedliwość klimatyczną i dekolonizację. Dwa razy w roku będziemy organizować wymiany pomiędzy Ameryką Łacińską a Europą.

Aby wypracować rozwiązania dla globalnych kryzysów, młode osoby potrzebują wymian. Na dużym, tradycyjnym żaglowcu chcemy stworzyć miejsca spotkań i nauki, w których będą mogły rozwijać zdolności potrzebne do podejścia do nich holistycznie i w sposób globalnie sprawiedliwy.

Codzienność na żaglowcu wymaga współpracy i współdziałania wszystkich zaangażowanych. Osoby biorące udział w nasych rejsach nauczą się praktycznych umiejętności i wiedzy teoretycznej, które pomogają im współpracować międzykulturowo i zrozumieć własną sprawczość.

Stowarzyszenie

Z naszym stowarzyszeniem non-profit będziemy organizować coroczne wymiany. Wyjazdy te będą skierowane w szczególności do młodych osób z Europy lub Ameryki Łacińskiej, oddanym celom sprawiedliwości klimatycznej, praw do ziemi lub Gospodarce Dobra Wspólnego. Wyjazdy odbędą się w październiku (do Ameryki Łacińskiej) i kwietniu (do Europy).
W miesiącach letnich będziemy oferować na statku seminaria skupiające się na edukacji ekologicznej i klimatycznej dla osób młodych w różnym wieku mieszkających w Europie.

Statek

Przykład brygantyny: „Raven” z prostokątnymi żaglami na fokmaszcie i ożaglowaniem rejowym na grotmaszcie

Poszukujemy bryga lub brygantyny o długości 30 metrów (LWL). Szczególnie idealna byłaby dla nas brygantyna, bo jej szczególny typ ożaglowania dobrze nadaje się zarówno do płynięcia baksztagiem na pasatach, jak i do żeglugi przybrzeżnej. Kupienie taniego szkunera i zmodyfikowanie takielunku również byłoby dla nas jakąś opcją. Ze względu na bezpieczeństwo i łatwość konserwacji szukamy wyłącznie łodzi o stalowym kadłubie i zanurzeniu co najmniej 2,5 metra.
Jesteśmy już w kontakcie z właścicielami kilku łodzi, które nam odpowiadają.

Wymiana międzynarodowa

W wielu krajach, od Globalnego Południa po Globalną Północ, w ostatnich dekadach powstały różne ruchy oddolne, walczące o alternatywne gospodarki zorientowane na wspólne dobro, a nie na zysk nielicznych. Ponieważ ich środki finansowe są często ograniczone, wymiana osobista na poziomie międzynarodowym jest często wyjątkiem. Dodatkową barierę stanowi fakt, że dostępne są tylko bardzo szkodliwe dla klimatu środki transportu, zwłaszcza w przypadku podróży transkontynentalnych. Choć informacje o konkretnych wydarzeniach szybko obiegają świat za pomocą internetu, do wypracowania rozwiązań dla wielu kryzysów, które wybuchły w ostatnich latach, konieczna jest wymiana i zmiana perspektywy ponad granicami kontynentów.
Same wiemy, jak wzbogacająca jest wymiana z innymi ludźmi zaangażowanymi w podobne sprawy, dlatego chcemy dać większej liczbie osób taką możliwość dzięki łodzi i przeprawom transatlantyckim.
Chcemy móc zaoferować pierwsze wyjazdy na spotkanie w październiku 2024 roku i kwietniu 2025 roku.

Inna gospodarka

Opowiadamy się za gospodarką, która służy dobremu życiu wszystkich. Zebraliśmy się, aby reprezentować w różnorodności to, co nas łączy: uznanie, że nasze różne drogi prowadzą do wspólnej wizji: demokratycznego i opartego na potrzebach społeczeństwa