Kolektyw

Nasz kolektyw powstał na początku 2022 roku. W naszej grupie jest obecnie około czterdzieści osób z różnych krajów Europy i Ameryki Łacińskiej. Niektóre z nas od lat pracują zawodowo na statkach, inne mają niewielkie doświadczenie żeglarskie. Wywodzimy się ze środowisk skupiających się na różnych politycznych sprawach, począwszy od ekologii, poprzez walki queerowo-feministyczne, aż po walkę o wolność przemieszczania się.
Od początku świadomie wybraliśmy drogę sieciowania i organizowania się z innymi aktywistami z wielu części świata. Nawet jeśli sprawia to, że niektóre nasze procesy stają się bardziej skomplikowane – np. musimy zapewnić tłumaczenie symultaniczne na naszych spotkaniach – jesteśmy przekonane, że jest to jedyny sposób na zbudowanie organizacji, która jest kształtowana przez różne perspektywy każdego z nas i nie znajduje odpowiedzi wyłącznie z perspektywy europejskiej.
To powiedziawszy, najbardziej aktywne osoby w naszym kolektywie pochodzą z Europy.