Kontakt

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

E-mail mail@quelili.org

Klucz PGP: Nasz klucz możesz znaleźć tutaj

Darowizny do potrącenia
są możliwe poprzez nasz profil na stronie betterplace.org.

Darowizny:
Darowizny można przesyłać na poniższe konto bankowe.
Nie można ich odliczyć od podatku.
Nazwa konta: Spenden&Aktionen
IBAN: DE29 5139 0000 0092 8818 06
BIC: VBMHDE5F
Cel przelewu: Quelili Collective

Adres pocztowy
Quelili – Sailing for Climate Justice and Decolonisation
c/o Projektgarten Pödelwitz
Pödelwitz 19
04539 Groitzsch